top of page

Verbod op gefluoreerde skiwax

IFSS heeft besloten de aanbevelingen van de FIS (International Ski Federation) op te volgen als het gaat om een verbod op gefluoreerde skiwax. Het is wetenschappelijk aangetoond dat gefluoreerde skiwax een negatieve impact heeft op het milieu en de gezondheid. IFSS zal de ontwikkeling in FIS volgen en dienovereenkomstig verdere beslissingen nemen.


FIS heeft vanaf seizoen 2021/2022 alle producten die C8-fluorkoolwaterstoffen/PFOA bevatten verboden op alle FIS-evenementen, in overeenstemming met de EU-verordening 2019/1021 ("POP-verordening") en de EG-verordening 1907/2006 ("REACH"-verordening) , die de behandeling van gefluoreerde wassen reguleren.


Rekening houdend met de gezondheidsrisico's en milieuproblemen die verband houden met fluorwassen, blijft FIS zich inzetten voor de invoering van een volledig fluorverbod en voor het ontwikkelen van testmethoden om in de toekomst fluorvrije wedstrijden te garanderen.


De implementatie van een Fluorine Tracker die onmiddellijk de aanwezigheid van fluorwas op ski's detecteert, is uitgesteld tot na het seizoen 2021/2022. In het volgende seizoen wordt het toestel tijdens het wedstrijdseizoen verder getest in het echte uitvoeringsproces, zonder boetes.


Door de Covid-19 situatie kon het implementatietraject het afgelopen seizoen helaas niet adequaat worden getest. Rapportages over de volgende stappen in de ontwikkeling van de Fluorine Tracker en effect van het C8-verbod zullen voor het najaar van 2021 voor de Raad worden opgesteld.


FIS blijft zich inzetten voor het ontwikkelen van een betrouwbare testmethode die de integriteit van haar wedstrijden garandeert.


IFSS Council moedigt alle aangesloten federaties aan om zich te verspreiden het woord aan hun clubs en atleten om het gebruik van fluorwas te ontmoedigen.
Wat is de stof C8 en wat zijn de Gezondheidsrisico’s ?

C8 werd in de jaren veertig van de twintigste eeuw ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf 3M. In de jaren vijftig werd het patent overgekocht door de Amerikaanse chemiegigant Dupont die chemische installaties op locaties verspreid over de hele wereld heeft. C8 is de afkorting voor perfluoroctaanzuur dat internationaal ook wel onder de verzamelnaam PFOA wordt geschaard. C8 staat voor het aantal koolstofatomen in de chemische verbinding. Perfluoroctaanzuur is een vaste, kleurloze stof die behoort tot de fluorkoolstoffen. Het is een stof die door de mens is ontwikkeld en niet in de natuur voorkomt. Het materiaal is zeer persistent en dus lastig biologisch afbreekbaar waardoor het zich ophoopt in het menselijk lichaam en het milieu.

C8 was een belangrijk bestanddeel bij de fabricage van teflon, een materiaal dat is ontwikkeld door chemiereus Dupont. C8 zorgde ervoor dat teflon zich kon hechten aan andere oppervlakken. Teflon is op zijn beurt weer verwerkt in een groot aantal producten. Teflon had de eigenschappen water-, vet- en vuilafstotend te zijn waardoor het veelvuldig is toegepast, in skiwas. Maar de meest voorkomende en bekende toepassing is wel de anti-aanbaklaag in pannen. Ook 3M heeft C8 tot 2002 toegepast bij de fabricage van tape en kleefband.


Dat C8 schadelijke gevolgen kon hebben voor de gezondheid bleek blijkbaar al uit eigen onderzoek dat producent Dupont uitvoerde in 1961. Toch duurde het nog tot de 21e eeuw voordat Dupont de productie van de stof volledig staakte. De aandoeningen waaraan blootstelling aan C8 wordt gerelateerd zijn echter zeer ernstig. De stof zou carcinogeen (kankerverwekkend) zijn en nierkanker en zaadbalkanker veroorzaken. Andere aandoeningen die aan blootstelling aan (hoge) concentraties C8 worden toegeschreven zijn ziektes aan de schildklier, chronische darmontsteking, hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte. In de jaren tachtig zijn onderzoeken uitgevoerd bij vrouwelijke werknemers van productielocaties van C8 waarbij geboorteafwijkingen bij baby’s werden aangetoond. Bij proeven met C8 op muizen zijn tumoren aan lever, testikels en pancreas waargenomen bij de blootgestelde muizen. Vanaf 1967 tot 2012 is C8 jarenlang geproduceerd bij de Nederlandse vestiging van Dupont in Dordrecht, later afgesplitst onder de naam Chemours. Of er een grootschalige verspreiding van C8 heeft plaatsgevonden is echter niet bekend. Er is namelijk anno 2016 nog nooit, door zowel vergunningverleners als handhavers, een meting verricht naar de hoeveelheid C8 die Dupont destijds uitstootte of in totaal heeft uitgestoten. Ook is er nog geen (epidemiologisch) onderzoek gedaan naar ziektegevallen bij (oud) werknemers en omwonenden. In 2016 werd duidelijk dat bij bloedonderzoeken die in het verleden zijn gedaan bij werknemers van de C8 productielocatie in Dordrecht, zeer hoge concentraties C8 zijn waargenomen die veel toxicologen zorgen baarden. Vanwege de groeiende onrust die is ontstaan bij zowel oud-werknemers als omwonenden over een mogelijk hoge blootstelling aan C8, is het RIVM voornemens dergelijke onderzoeken uit te gaan voeren. Onderzoeken uitgevoerd in de Verenigde Staten tonen aan dat deze ongerustheid niet geheel onterecht is. Bij 98% van de Amerikanen is perfluoroctaanzuur in het bloed aangetroffen waarbij de hoogste, en zorgwekkendste, concentraties zijn aangetroffen bij werknemers en omwonenden van locaties waar deze stof werd geproduceerd.

57 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Sledehonden
Sport Club Nederland

Doelstelling van de SSC-NL is de sledehondensport te bevorderen, in de ruimste zin des woord. 

IFSS logo ssc-nl sledehonden oranje.png
bottom of page