top of page
Een klein stukje historie:

 

Op 11 november 1988 werd de oprichtingsvergadering van de SSC-NL gehouden.

Omdat een groot aantal leden van Mushing Holland van mening was, dat zij binnen MH na aansluiting bij de FISTC, en het opzeggen van het ESDRA lidmaatschap niet meer in volledige vrijheid de sledehondensport konden beoefenen, werd besloten tot oprichting van onze club.

De FISTC wilde de  niet-"raszuivere" honden, (rassen die niet erkent zijn door de FCI, Federation Cynologique Internationale) zoals de Alaskan Husky, uitsluiten van de sledehondensport in Europa.

 

Het bestuur van november '88 bestond uit:

Voorzitter:                Jan van Berkel

Secretaris:                Rob van de Kogel

Penningmeester:  John Elzenga

Lid:                                Rietje van Dijk

Lid:                                Dirk van de Noort

 

In december van dat jaar, nog geen maand na de oprichting, verscheen het 1ste exemplaar van de SSC-NL HIKE, het officiële clubblad.

De redactie was in handen van Hans van de Hoeve en Elly Elzenga

Hieronder HIKE nr1, jaargang 1

Sledehonden
Sport Club Nederland

Doelstelling van de SSC-NL is de sledehondensport te bevorderen, in de ruimste zin des woord. 

IFSS logo ssc-nl sledehonden oranje.png
bottom of page