Sledehonden
Sport Club Nederland

Doelstelling van de SSC-NL is de sledehondensport te bevorderen, in de ruimste zin des woord. 

Een vereniging heeft, in tegenstelling tot een stichting, leden. De leden kiezen tijdens de algemene ledenvergadering een bestuur. Vervolgens kiest het bestuur uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Zij leiden de dagelijks gang van zaken binnen de vereniging en vertegenwoordigen de vereniging tegenover derden. In de statuten staat beschreven wat de bestuursleden wel en niet mogen doen.

Wie zijn de bestuursleden van de Sledehonden Sport Club Nederland

Stefan Donker1.jpg
Stefan Donker

Voorzitter

Ilse Donker Verschoor.jpg
Ilse Donker (interim)

Secretaris

Daphne.jpeg
Daphne vd Laan van Maastrigt

Penningmeester

Marjolein Bil.jpeg
Marjolein Bil

Sportcoördinator

Anita.jpg
Anita van Steijn

Algemeen bestuurslid

bing_webmaster_tools_fi-600x314.webp
interim webmaster

Word jij onze nieuwe webmaster?