top of page
Trekhonden besluit

In Nederland mag u honden niet gebruiken als trekkracht. Dat staat in de Wet dieren. Deze wet verbiedt elke activiteit waarbij een hond wordt ingezet om op het land of in het water een kar, slee, boot of een ander voorwerp, dier of mens voort te trekken. In de ontheffing van 12 augustus 1996/Nr. J.967325 door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, J.J. van Aartsen kwam hier vrijstelling voor. 

Omdat er in die tijd veel leden van de Sledehonden Sport Club Nederland honden hadden die speciaal gefokt waren voor de sledehondensport maar geen stamboom hadden met verzamelnaam Alaskan Husky. Het voor hun na deze wetswijziging voor Nederlandse teams niet mogelijk om met Alaskan Husky's in Nederland te trainen of mee te doen aan de wedstrijden in Nederland. Dus stond na 1996 de Sledehonden Sport Club Nederland met leggen handen. Citaat ontheffing van 12 augustus 1996/Nr. J.967325

De onderhavige regeling is voor advies voorgelegd aan de Raad voor dierenaangelegenheden, de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dierende Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederlandde Stichting voor Gezelschapsdieren en de Sledehonden Sport Club Nederland. De Bond tot Bescherming van Honden heeft een ongevraagd advies uitgebracht. De Sledehonden Sport Club Nederland heeft te kennen gegeven met de voorgestelde regeling te kunnen instemmen.

 

De overige organisaties hebben allen naar voren gebracht dat de vrijstelling beperkt moet worden tot die hondenrassen die van oudsher gefokt zijn om de sledehondensport te bedrijven. Aan deze wens heeft de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, J.J. van Aartsen gehoor aangegeven en is  in het tweede lid van artikel 1 tegemoet gekomen. De regeling is slechts van toepassing op de door genoemde organisaties voorgedragen hondenrassen namelijk de Alaskan malamute, Eskimohond, Groenlandse hond, Samojeed, Siberian husky.

In begin 2012 zijn er twee leden van de Sledehonden Sport Club Nederland in contact gekomen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hier zijn diverse gesprekken gevoerd met de Rijksdienst om deze ontheffing aan te passen maar dit bleek niet mogelijk. Uit eindelijk is er een aanvulling gekomen op de ontheffing van 12 augustus 1996/Nr. J.967325 dat betekend na 2012 er een aanvulling op de wet gekomen is zodat ook voor een hond die niet valt onder de vijf genoemde rassen een ontheffing aangevraagd kan worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 

Deze ontheffing geldt voor honden die speciaal gefokt zijn voor de sledehondensport maar geen stamboom hebben. Deze honden hebben als verzamelnaam Alaskan Husky. Het was voorafgaande aan deze wetswijziging voor Nederlandse teams niet mogelijk om met Alaskan Husky's in Nederland te trainen. Door de nieuwe ontheffing is dat vanaf 2012 wel mogelijk.

Geen ontheffing nodig

Beoefent u de sledehondensport met een of meer van de hieronder genoemde hondenrassen met stamboom? Dan geldt een vrijstelling en kunt u zonder ontheffing uw sport beoefenen:

Alaskan malamute

Eskimohond

Groenlandse hond

Samojeed

Siberian husky

Heeft u een van deze hondenrassen, maar heeft uw hond geen stamboom? Dan geldt er geen vrijstelling voor uw honden. U heeft dan wel een ontheffing nodig.U hoeft ook geen ontheffing aan te vragen voor hardlopen met honden (canicross).​​

Ontheffing nodig

Wilt u een hond gebruiken als trekkracht bij een activiteit waar geen vrijstelling voor geldt? Dan heeft u een ontheffing nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor bikejoring (mountainbiken met een aangelijnde hond) en waterwerk (trekken van boten, voorwerpen en personen in het water). Of voor sledehondensport met een ander hondenras dan waarvoor een vrijstelling geldt. Er zijn ook activiteiten waarvoor we geen ontheffing afgeven, bijvoorbeeld voor oude ambachten en weightpulling.

Voorwaarden

Een ontheffing voor het gebruik van een hond als trekkracht krijgt u alleen als u voldoet aan onder andere de volgende voorwaarden:

  • De hond heeft er zelf voordeel van en zijn gezondheid en welzijn wordt er niet door aangetast.

  • De hond moet gechipt zijn.

Aanvragen

U vraagt een ontheffing aan op mijn.rvo.nl. Vul het formulier in en stuur het met de bijlage(n) naar ons op. U kunt inloggen met DigiD of met eHerkenning. Logt u in met eHerkenning? U heeft minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. U kunt het formulier ook printen en met de bijlagen naar ons op sturen. Het adres vindt u op het formulier.

Meerdere honden

U kunt het aanvraagformulier voor meerdere honden gebruiken. Beschrijf hoe vaak en voor welk doel u de hond(en) wilt inzetten als trekkracht. Beschrijf ook welk object de hond moet trekken en onder welke omstandigheden dit gebeurt (bijvoorbeeld een beschrijving van het evenement, het terrein en de weersomstandigheid).

Bijlage(n) bij uw aanvraag

Per hond stuurt u een dierenartsverklaring mee als bijlage. Deze verklaring vindt u op mijn.rvo.nl. Neem deze verklaring en uw hond(en) naar de dierenarts mee en ook een foto van het voertuig dat de hond gaat trekken of eventueel het voertuig zelf. De dierenarts beoordeelt of uw hond geschikt is voor het werk als trekhond en vult de verklaring in.

Kosten

Het aanvragen van een ontheffing kost niets. De kosten voor het onderzoek door de dierenarts zijn wel voor uw rekening.

Uw aanvraag direct regelen

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag ontvangt binnen 8 weken een beslissing van ons. Als u in aanmerking komt voor een ontheffing, dan krijgt u de ontheffing thuisgestuurd. Deze ontheffing moet u altijd bij zich hebben als u de hond gebruikt als trekkracht. De ontheffing is maximaal 1 jaar geldig. Wij geven de ontheffing af op basis van het onderzoek van de dierenarts. Krijgt uw hond na dit onderzoek lichamelijke klachten? Dan moet de dierenarts de hond opnieuw onderzoeken en een nieuwe dierenartsverklaring afgeven. Wij beoordelen de nieuwe verklaring en kunnen dan besluiten om de ontheffing aan te passen of in te trekken.

Ander voertuig of andere hond

In de volgende gevallen moet u een nieuwe ontheffing aanvragen en een nieuwe dierenartsverklaring insturen:

 

Uw hond gaat ander voertuig trekken dan waarvoor u ontheffing heeft gekregen.

U gaat een andere hond als trekhond inzetten.

De ontheffing is verlopen en u wilt dezelfde hond voor dezelfde activiteit inzetten.

Sledehonden
Sport Club Nederland

Doelstelling van de SSC-NL is de sledehondensport te bevorderen, in de ruimste zin des woord. 

IFSS logo ssc-nl sledehonden oranje.png
bottom of page