top of page
IFSS logo ssc-nl sledehonden oranje.png
Stefan Donker
Stefan Donker1.jpg
Contact

Voorzitter

Stefan Donker

Voorzitter

De voorzitter valt onder de algemene ledenvergadering. Onder de voorzitter staat PR en de sponsorcommissie.

Doel: het leiden en besturen van de vereniging en het algemeen bestuur van de vereniging.

Een voorzitter moet kunnen weergeven wat de groep wil. Er wordt niet altijd gewacht tot dat er een voorzitter uit de groep naar voren komt, vaak wordt een voorzitter aangewezen. De voorzitter in een bestuur is eerder organiserend dan leidend binnen zijn functie. In dit geval is het de groep die zijn eigen leider maakt en niet de leider die de groep maakt.

 

Takenpakket:

 

Bewaakt de statuten;

Ziet toe op een goede taakverdeling binnen het bestuur;

Vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe, onderhoudt contacten met belangrijke instanties;

Bereidt de bestuursvergaderingen voor;

Zit de bestuursvergaderingen voor;

Stelt (samen met de secretaris) een agenda op;

Bevordert een efficiënt en plezierig vergaderklimaat;

Vat duidelijk samen wat er besproken en besloten is;

Checkt of de besluiten ook echt worden uitgevoerd;

Is medeondertekenaar van officiële stukken.

Sledehonden
Sport Club Nederland

Doelstelling van de SSC-NL is de sledehondensport te bevorderen, in de ruimste zin des woord. 

IFSS logo ssc-nl sledehonden oranje.png
bottom of page