052.JPG

Hello

Mijn naam is Angelique Verhaegen.

Ik heb inmiddels al een kleine 25 jaar huskies en doe nu 20 jaar aan sledehondensport, de eerste paar jaar met een groepje honden van allemaal verschillende eigenaren maar al gauw wilde we op eigen benen staan en richtte we ons eigen team op.

Ik heb 3 nestjes gefokt waaruit we in totaal 4 honden hebben gehouden.

Op dit moment dunt onze roedel TE snel uit en zijn onze honden wat ze noemen senioren die we fit houden door nog lekker met ze te trainen zolang ze willen/kunnen.

Naast de hussies hebben we ook nog een hound en een herder.

Of dit ons laatste team was of dat we een doorstart maken ? de toekomst zal het leren voor nu genieten we van het iets rustigere leven wat betreft de sport en natuurlijk van de oudjes die we hopelijk nog lang bij ons mogen hebben 😉

Secretaris

De secretaris valt onder de algemene vergadering. Onder de secretaris staan de leden en de vrijwilligersadministratie.


Doel: draagt zorg voor een verantwoord beheer van de secretariële processen van de Stichting.

Een secretaris wordt ook wel gekarakteriseerd als het geheugen van de organisatie. De secretarisfunctie is een van de bestuurlijke pijlers van de organisatie. De secretaris draagt de verantwoordelijkheid voor het verzamelen, ordenen en opbergen van informatie. Ook moet de secretaris op de hoogte zijn van wat er onder de vrijwilligers leeft, om zo in te kunnen spelen op de behoefte van de vrijwilligers.

De volgende aspecten horen bij het profiel van de secretaris:

•    Nauwkeurig en ordelijk zijn;
•    Onderweg kunnen met de computer;
•    Beschikken over contactuele vaardigheden;
•    Hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden;
•    Plezier hebben in papier.

Takenpakket:

•    Stelt (samen met de voorzitter) een agenda op voor de bestuursvergaderingen;
•    Bereidt (samen met de voorzitter) de vergaderingen voor;
•    Notuleert de vergaderingen;
•    Handelt de briefwisseling en het e-mailverkeer met derden af. Schrijft ook vaak de persberichten;
•    Houdt het (knipsel)archief bij;
•    Is verantwoordelijk voor de ledenadministratie;
•    Geeft belangrijke informatie door aan het bestuur, de commissies, de leden etc.

Tijdsbesteding: de tijdbesteding is wekelijks naar eigen inzicht. Formeel moet de secretaris zich houden aan de jaarplanning, jaarvergadering en de overige afspraken die binnen de vereniging zijn gemaakt. Informeel kan de secretaris gesprekken met sponsors voeren.
 

Contact

Secretaris

Angelique Verhaegen